GYMNASTIEK VERENIGING MAAS
BUITENPOST

ORGANISATIE

BESTUUR

JITSKE DRIESSEN - VOORZITTER

JITSKE DRIESSEN - VOORZITTER

Adres: Balsem 24 | 9285 KD | Buitenpost

Contact: Telefoon: 0511-541763 | E-mail: voorzitter@gvmaas.nl

TELMA BLOEMBERGEN - PENNINGMEESTER

TELMA BLOEMBERGEN - PENNINGMEESTER

Adres: Wollegras 13 | 9285 LP | Buitenpost

Contact: Telefoon: 0511-544992 | E-mail: penningmeester@gvmaas.nl

ANNEKE HIEMSTRA - SECRETARIAAT

ANNEKE HIEMSTRA - SECRETARIAAT

Adres: Molenerf 14 | 9285 VN | Buitenpost

Contact: Telefoon: 06-83268641 | E-mail: secretariaat@gvmaas.nl

PIETER STENEKES - BESTUURSLID

PIETER STENEKES - BESTUURSLID

Adres: Voltastraat 6 | 9285 XZ | Buitenpost

Contact: Telefoon: 0511-540126

GERARD V/D MEULEN - BESTUURSLID

GERARD V/D MEULEN - BESTUURSLID

Adres:

Contact: E-mail: info@gvmaas.nl

RIGT NAGEL - BESTUURSLID

RIGT NAGEL - BESTUURSLID

Adres:

Contact: E-mail: info@gvmaas.nl

YNEKE BRUINSMA - BESTUURSLID

YNEKE BRUINSMA - BESTUURSLID

Positie

Over E-mail: info@gvmaas.nl

LEIDING

LARA VALKMAN

LARA VALKMAN

Groep(en): Kleuters, Turnen, 1, 2, 3 en Acrogym

Contact: Telefoon: 06-29476067

LISANNE WIELHOUWER

LISANNE WIELHOUWER

Groep(en): Selectie A & B

Contact: Telefoon: 06-34847224

HISKE KUIPERS

HISKE KUIPERS

Groep(en): Trimdames

Contact: Telefoon:

JURY - TURNEN

WEDSTRIJDGROEP 1

WEDSTRIJDGROEP 1

Niveau: Fun, 1, 2 en 3

Wie: Telma Bloembergen en Eline Zuidema

WEDSTRIJDGROEP 2

WEDSTRIJDGROEP 2

Niveau: RF D5, D4 en D3, D2

Wie: Rikst Janne de Haan, Mariëlle Hoexum en Gerry Boonstra (inhuur)

WEDSTRIJDGROEP 3

WEDSTRIJDGROEP 3

Niveau: D4, D3 en D2

Wie: Rikst Janne de Haan, Mariëlle Hoexum en Gerry Boonstra (inhuur)

WEDSTRIJDGROEP 4 & 5

WEDSTRIJDGROEP 4 & 5

Niveau: F, G en H

Wie: Rikst Janne de Haan en Marielle Hoexum

SPRINGEN

SPRINGEN

Niveau: Jeugd D / E en C

Wie: -inhuur

VOORZITTER & MOEILIJKHEIDS JURY

Niveau: D / E

Wie: Ernst Jaap de Haan

TECHNISCH & ARTISTIEKE JURY 

Niveau: D / E

Wie: Jitske Driessen, Jelly Faber, Telma Bloembergen, Rigt Nagel, Froukje van der Meulen en Lara Valkman