GYMNASTIEK VERENIGING MAAS
BUITENPOST

INFO & UITSLAGEN

INFO EN UITSLAGEN VAN DE WEDSTRIJDEN (pdf-bestanden)

DATUM

WEDSTRIJD

UITSLAG

PROGRAMMA

05-11-2022

Groepspringen FK E en instap Nieuwehorne

Uitslag

Programma

19-11-2022

Groepspringen D Nieuwehorne

Uitslag

Programma

26-11-2022

Groepsspringen C Leeuwarden

Uitslag

Programma

15-01-2023

Acro PW1 D/E te Surhuisterveen04-04-2023

Acro PW2 D/E te Buitenpost?

Turnen WG2 trajectdag 1 n.n.b.21 of 22-01-2023

Turnen WG4 pw1 n.n.b.28 of 29-01-2023

Turnen WG5 pw1 Makkum11-02-2023

Turnen WG3 pw1 Dokkum11-03-2023

Acro Friese Kampioenschap D/E Ureterp


 

18-03-2023

Acro PW instap E Oosterwolde18 of 19-03-2023

Turnen WG4 pw 2 n.n.b.25 of 26-03-2023

Turnen WG5 pw2 n.n.b.15-04-2023

Turnen WG3 pw2 Kollum?

Turnen WG2 trajectdag 2 n.n.b.22-04-2023

Acro Fryslân Cup en FK instap Buitenpost22-04-2023

Turnen FK  WG3 en WG4 individueel Noordwolde13-05-2023

Turnen Friese kampioenschap WG3 toestel Lemmer20-05-2023

Turnen Friese Kampioenschap WG5 individueel  n.n.b.01-07-2023

Turnen FK WG4 en WG5 Toestel en Toestel drachten02-07-2023

Turnen FK WG4  en WG5 Teams DrachtenMedaillespiegel 2022-2023

Springen

Data

Teams

1e

2e

3e

Doorstroming

Provinciaal

05-11-2022 Nieuwehorne

n.v.t

Provinciaal

19-11-2022 Nieuwehorne

n.v.t.

Provinciaal

26-11-2022 Leeuwarden

n.v.t.

Totaal


3

11

4

2

n.v.t.

 

Acrogym

Data

Teams

1e

2e

3e

Doorstroming

PW1 D/E

15-01-2023 Surhuisterveen

4
n.v.t.

PW2 D/E

04-02-2023 Buitenpost

4

-

-

-


FK D/E

11-03-2023 Ureterp


PW E-instap

18-03-2023 Oosterwolde

2

Fryslân Cup & FK instap

22-04-2023 Buitenpost

N.v.t.

Totaal


6

 

Turnen

Data

Deelnemers

1e

2e

3e

Doorstroming

WG2 traject 1

?

n.v.t.

WG2 traject 2

?

n.v.t.

WG3 Pw1

11-02-2023 Dokkum

-
n.v..t.

WG3 pw2

15-04-2023 Kollum0


FK WG3 individueel

22-04-2023 Noordwolde


-


-

n.v.t.

FK WG3 toestel

13-05-2023 Lemmer

n.v.t.

WG4 pw1

21/22-01-2023 n.n.b.


WG4 pw2

18/19-03-2023 n.n..b.


FK WG4 individueel

22-04-2023 Noordwolde

n.v.t.

FK WG4 toestel

01-07-2023 drachten


FK WG4 teams

02-07-2023 Drachten


WG5 pw1

28/29-01-2023 Makkum


WG5 pw2

25/26-03-2023 n.n.b.

.

FK WG5

28-05-2022 Joure

n.v.t.

FK WG5 individueel

20-05-2023 n.n.b.


FK WG5 toestel

01-07-2023 drachten


FK WG5 teams

02-07-2023 Drachten


Totaal


29 turnsters