Medaillespiegel 2017-2018

Aan / Afmelden bij MAAS

Aan/afmelden lidmaatschap

Welkom bij gymnastiekvereniging M.A.A.S. te Buitenpost.

Hieronder treft u een paar regels die gelden bij onze vereniging.

Inschrijving:
Na 2 proeflessen kunt u, uw kind (of u zelf) aanmelden bij onze vereniging. Door middel van onderstaand link kunt u een formulier downloaden. Deze graag zo spoedig mogelijk inleveren bij de ledenadministratie. Adres vindt u op het aanmeldingsformulier.

Inning Contributie:
Maas int de contributie via automatische incasso. Deze wordt aan het begin van de maand afgeschreven. Als u het niet eens bent met de afschrijving heeft u 8 weken de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

Verzekering:
MAAS betaalt jaarlijks bondscontributie. Hierdoor bent u verzekerd voor WA en ongevallen.

Afmelden:
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij ledenadministratie. Dit kan op twee momenten van het jaar. te weten op 1 januari en 1 juli.

Overige reglementen:
Adreswijzigingen, veranderingen in onderdelen, rekeningnummers, e-mailadressen etc. dienen zo spoedig mogelijk bij de ledenadministratie (schriftelijk of per e-mail) te worden door gegeven.

Om het Huishoudelijk reglement te downloaden klik hier.*
Om het inschrijfformulier te downloaden klik hier. *

* Om het inschrijfformulier te kunnen openen is het van belang dat u Adobe Reader op uw pc geinstalleerd heeft.