Medaillespiegel 2017-2018

08-09-2013 - Weer gymzaal, EN nieuw rooster

Geachte leden en ouders van leden,

Met ingang van maandag 9 september aanstaande kan MAAS weer gebruik maken van de gymzaal aan de Eringalaan, met dien verstande dat de ingang tijdelijk aan de achterzijde is, via de bestaande nooddeur.

Er kan nog niet gebruik worden gemaakt van de kleedruimtes en toiletten; er wordt door de gemeente buiten een noodtoilet geplaatst. Sporters stappen via de nooddeur direct in de zaal en worden daarom verzocht bij de deur hun schoeisel uit te doen.

Advies is om voor zover mogelijk thuis al de sportkleding aan te trekken en er rekening mee te houden dat er alleen een noodtoilet is. Verder het verzoek om niet te vroeg bij de gymzaal te zijn, om lang buiten moeten wachten te beperken.Helaas moet er met ingang van deze week ook een roosterwijziging plaatsvinden, zoals eerder in de Nieuwsbrief al als mogelijkheid werd aangekondigd.

We zijn genoodzaakt deze roosterwijziging door te voeren omdat onze trainers nog studeren en hun beschikbaarheid voor MAAS afhankelijk is van hun studierooster, dat deze week bekend is geworden. In ieder geval kunnen Turnen 1 en 2 niet op de dinsdag blijven en de Selectiegroepen niet op de woensdag. Daarom verhuizen Turnen 1 en 2 naar de woensdag.  Omdat de Selectiegroepen voor overige toestellen niet op de dinsdag passen verhuizen deze naar de donderdag en Selectiegroepen springen naar de dinsdag.

De wijziging kan natuurlijk betekenen dat leden hierdoor in de knel komen. Indien er onoverkomelijke bezwaren zijn betreffende de gewijzigde tijd verzoeken wij om hierover contact op te nemen met het bestuur; we kunnen dan proberen een individuele oplossing te vinden.

Dinsdag

16.00-16.45 Kleuters Liske van der Heide (assistente Eline Zuidema of Lianne Postma)

17.45-18.45 Springen 1 Elisabeth de Groot (assistente Lisanne Wielhouwer)

18.45-19.45 Springen 2 Elisabeth de Groot (assistente Eline Zuidema)

Woensdag

17.30-18.30 Turnen 1 Neelie Broersma (assistente Eline Zuidema of Lianne Postma)

18.30-19.30 Turnen 2 Neelie Broersma (assistente Eline Zuidema of Lianne Postma)

19.30-20.30 Dames Petra Cnossen

Donderdag

16.00-17.30 Acro Jetty Huisma

17.30-18.30 Selectie 1 Elisabeth de Groot (assistente Aline Terpstra)

18.30-19.30 Selectie 2 Elisabeth de Groot (assistente Famke Jongsma)

19.30-20.30 Selectie 3 Elisabeth de Groot (assistente Eline Zuidema)Tenslotte: de ledenvergadering van 12 september zal plaatsvinden in it Koartling , Schoolstraat 31, 9285 NE Buitenpost.Met vriendelijke groet,

Namens bestuur GV MAAS