Medaillespiegel 2017-2018

26-05-2011 - Groot succes pepermuntactie

Beste leden (en ouders) van GV MAAS,Een applausje voor jezelf is wel even op z’n plaats: de pas gehouden pepermuntactie is een groot succes geworden. In april/mei hebben we met elkaar bijna € 2.000,- verdiend voor de clubkas! Een mooie opsteker: frisse pepermunt omgezet in klinkende munt… Hierbij heel hartelijk dank voor jullie enthousiaste inzet. En we hopen dat we een volgende keer weer op jullie kunnen rekenen. Het blijkt maar weer: Machtig Als Allen Samenwerken!Deze pepermuntactie maakt onderdeel uit van het ‘doorstart-plan’ om GV MAAS de komende maanden weer te laten opbloeien tot een goedgeorganiseerde gymnastiekvereniging. Zo is er een interim-bestuur actief, is de ledenadministratie weer up-to-date en is het wedstrijdsecretariaat weer voldoende bemand. Naast deze pepermuntactie wordt er ook nagedacht over andere manieren/ideeën voor ‘slimme’ fondsenwerving en sponsoring. Wie daarvoor nog goede ideeën heeft: meld ze via info@gvmaas.nl.Met vriendelijke groet,

namens Actiecomité pepermuntactie/Commissie fondsenwerving,Geeske de Bruin
Henriëtte Hoekstra
Greta Pilat

Pieter Stenekes (namens bestuur GV MAAS)
Romke van der Wal
Arjan Woertink