Medaillespiegel 2017-2018

03-01-2011 - Alle lessen gaan weer door!!!!

Beste (ouders/verzorgers van) leden van MAAS,

Vanaf 3 januari is juf Monique weer aanwezig en is er weer gewoon les volgens het rooster.

Een sportief 2011 gewenst,
het bestuur