Medaillespiegel 2017-2018

05-04-2009 - Maas scoort in Harkema

Weer medailles voor GV MAAS

Op zaterdag 28 maart waren de rayonwedstrijden niveau 15, 16 en 17 van de KNGU in Harkema.
De jongere leden van de gymnastiekvereniging Maas mochten hier ook aan meedoen. Voor sommigen dus de eerste turnwedstrijd.
Maas presenteerde zich goed. Er deden 2 jongens en 32 meisjes mee.
Bij de categorie meisjes 6 – 7 jarigen niveau 17 scoorde Marthe Hamstra een 8.2 op de sprong, een 9 op de brug en een 6.7 op de vloer. In totaal haalde zij 23.90 punten en nam de bronzen medaille in ontvangst.
In de categorie meisjes 6 – 7 jarigen op niveau 15 behaalde Lisanne Wielhouwen een 8,5 op sprong, een 8,75 op de brug en een 7.5 op de vloer. In totaal 24.75 en daarmee genoeg voor een derde prijs. Ook zij nam een bronzen medaille in ontvangst.
In de categorie meisjes 8 jarigen niveau 15 behaalt Myrthe Keizer een 8.35 op de sprong, een 8.7 op de brug en een 8.0 op de vloer. Het totaal van 25.05 punten gaf haar de zilveren medaille.
In de categorie meisjes instap (dit zijn de 9 jarigen) niveau 16 werd met een score van 8.45 op sprong, 8.80 op de brug en 8.20 op de vloer Marijke Walinga 2de. Ze haalde een totaal van 25.45 punten.
In de categorie meisjes instap niveau 15, werd Rianne de Vries met een totaal van 25.45 punten de derde plaats. Ze haalde een 8.55 op de sprong, een 8.65 op de brug en een 8.25 op de vloer.

De andere jongens en meiden hebben ook heel erg hun best gedaan, sommigen waren op maar 0.3 punt verwijderd van het podium.

Niveau 17
Marte Hamstra 6/7 jarigen werd 3e.
Lycke Kootstra 6/7 jarigen werd 10e.

Niveau 16
Bas visser 8 jarigen werd 4e.
Jonathan de Boer instap werd 4e.
Lysanne Jansma 6/7 jarigen werd 12e.
Maaike Hoving 6/7 jarigen werd 17e.
Baukje Kuiken 6/7 jarigen werd 20e.
Wilyan Hiemstra 8 jarigen werd 5e.
Anna Pol 8 jarigen werd 7e.
Hannah Hiemstra 8 jarigen werd 22e.
Neely Anna van der Wal 8 jarigen 6e.
Femke Hoekstra 8 jarigen werd 8e.
Nynke Pilat 8 jarigen werd 14e.
Ilse Alma 8 jarigen werd 15e.
Yrla Jacobi 8 jarigen werd 15e.
Demi Bijstra 8 jarigen werd 17e.
Marijke Offinga 8 jarigen werd 18e.
Janneke de Vries 8 jarigen werd 19e.
Marijke Walinga instap werd 2e.
Aukelies IJbema instap werd 9e.
Marije de Jong instap werd 10e.
Maya Nolles instap werd 18e.
Baukje Hiemstra instap werd 19e.

Niveau 15
Myrthe Keizer 8 jarige werd 2e.
Lian Terpstra 8 jarige werd 4e.
Jitte Pietersma 8 jarige werd 17e.
Wilma Zuidema 8 jarigen werd 19e.
Rianne de Vries instap werd 3e.
Hilde Lammerts instap werd 12e.
Esmee Mei instap werd 18e.
Wieke Wiermsa pupil 2 werd 6e.
Lisanne Wielhouwen 6/7 jarigen werd 3e.
Danielle de Boer pupil1 werd 8e.
Miranda de Vries pupil 1 werd 12e.
Geke Teitsma pupil 1 werd 17e.

Gewoon een zeer geslaagde dag voor de gymnastiekvereniging MAAS uit Buitenpost.